Sự khoái lạc của người phụ nữ xinh dâm

Eri Kitamura, một chuyên gia thẩm mỹ mới bắt đầu làm việc tại “Esthetic Fukabuchi”, khao khát có được chuyên gia thẩm mỹ lôi cuốn Fukabuchi Masashi. Eri đã phấn khích với sự mong đợi và phấn khích trước sự hướng dẫn cá nhân của cô ấy vào ngày hôm sau, nhưng cô ấy cảm thấy hơi bất an về câu “Hãy chắc chắn uống thuốc xổ vào sáng mai” mà cô ấy nói với cô ấy.