Nữ chủ tịch trẻ ở công ty là một dâm nữ chính hiệu

Tại công ty tôi đang làm việc, con gái của sếp tôi bất ngờ trở thành chủ tịch. Một nữ chủ tịch có thói quen trung niên cực đoan sẽ quấy rối tôi nhiều lần trong quá trình làm việc … (Đĩ quấy rối là từ viết tắt của quấy rối bẩn thỉu. Nghĩa đen là bị một người ở vị trí cấp trên làm bẩn thỉu. của Reiwa.)

Nữ chủ tịch trẻ ở công ty là một dâm nữ chính hiệu

Nữ chủ tịch trẻ ở công ty là một dâm nữ chính hiệu