Lỡ chuyến tàu, cậu nhân viên ở lại nhà sếp nữ và cái kết