Đi làm thêm phụ mẹ, nữ sinh gặp phải tên chủ nhà biến thái