Chồng lo đi làm bỏ bê vợ thiếu thốn tìm đến người tình cũ