Chồng dâng vợ cho sếp đụ để được thăng chức

Chồng của Hijiri Maihara cảm thấy có nhiều tham vọng hơn và được ông chủ giới thiệu anh ấy trở thành trưởng dự án tại nơi làm việc. Tuy nhiên, mọi thứ thất bại và anh ta bị thất sủng. Cô vợ lo lắng đến bàn bạc tình hình với sếp để xem có giải pháp thu xếp được… ý dở.