Bài giảng tiếng anh hấp dẫn của cô giáo người tây

Karina Nishida và June Lovejoy làm giảng viên dạy tiếng anh cho trung tâm anh ngữ và cô được mời vào làm cho một công ty dạy về giao tiếng anh văn cho các nhân viên ở đây. Nhưng nào ngờ đây không phải là lớp học hào hứng như cô đã từng nghỉ.
Cho đến khi một giáo viên kia lại được học sinh yêu thích, nào ngờ đây là lớp học tình dục và làm tình làm cho học viên sung sướng mà không cần phải dạy gì cô lại được lương cao, nên vì lẽ đó cô bị cám dỗ bởi tình dục.